Få et overblik over hvad udvidet ansvar er, og hvilke leverandører der er tiltrådt

I forbindelse med at byggecentre og byggemarkederne vedtog DB12 – salgs- og leveringsbetingelser, blev det gjort muligt for leverandører at tiltræde et udvidet ansvar på ti år for byggematerialer, der er solgt til projekter, hvor slutbrugeren er en privat forbruger. Her på siden er det muligt at få et hurtigt overblik over, hvilke leverandører, der har tiltrådt udvidet ansvar. Det er også muligt for leverandøren at tiltræde via denne side.

Hvorfor bør man som forhandler kigge efter leverandører, der har accepteret 10 års ansvar?

Når muligheden for at en leverandør kan acceptere et udvidet ansvar er kommet ind i salgs- og leveringsbetingelserne skyldes det, at Forældelsesloven fra 2008 giver private forbrugere 10 års reklamationsret på byggematerialer. Det betyder at håndværkere og entreprenører, der har udført opgaver for private forbrugere, er ansvarlige for byggematerialerne i op til ti år efter færdiggørelsen.
Omvendt er byggecentrenes ansvar for byggematerialer begrænset til ét år, hvis der er tale om salg til professionelle kunder som håndværkere og entreprenører – uanset hvem deres kunder er.
Af hensyn til at kunne servicere sine professionelle kunder bedst muligt – og give dem sikkerhed for, at deres ansvar er afdækket i 10 år, er det derfor vigtigt, at man vælger en leverandør, der har tiltrådt udvidet ansvar.

Hvorfor bør man som leverandør tiltræde udvidet ansvar?

Leverandørernes fordel er, at det bliver nemmere for byggecentrene at sælge produkterne, fordi de får vished om, at hvis der er problemer med produktet, accepterer leverandøren den udvidede ansvarsperiode. Samtidig har byggecentrene accepteret at tilbyde sine kunder at overtage ansvaret i den fulde periode – altså ti år for byggematerialer, hvor producenten i forvejen har accepteret det udvidede ansvar.
I mange tilfælde vil byggecentrene endda undlade at markedsføre byggematerialer fra leverandører, der har valgt ikke at acceptere den 10 årige ansvarsperiode, da det vil medføre et uforholdsmæssigt stort ansvar for byggecentret og deres kunder.

Vi er i STARK meget opmærksomme på, at vore kunder skal være trygge ved de produkter, de køber hos os. Derfor vælger vi seriøse leverandører, der bakker op om kunden og STARK, såfremt der opstår problemer med de ting, der er købt i STARK. Vedgåelse af udvidet ansvar er en af de væsentlige parametre, vi vurderer ud fra, når vi udvælger leverandører.
Jørgen Holmgaard, Kommerciel direktør , STARK

Leverandører, der har tiltrådt udvidet ansvar:

Klik her for at se leverandører.