Find din seriøse byggematerialeleverandør her

Denne hjemmeside er et vigtigt redskab for håndværkere og entreprenører, da de her kan få et klart overblik over hvilke leverandører af byggematerialer, som videregiver et udvidet ansvar igennem DB20 salgs- og leveringsbetingelser. Tiltaget giver gennemsigtighed i markedet for byggematerialer og giver samtidig en større tryghed.

VIGTIGT! Sitet fremhæver leverandører, der har tiltrådt udvidet ansvar på samtlige byggematerialer. Tiltrådte leverandørerne kan have produkter, som ikke er byggematerialer, hvorfor et udvidet ansvar ikke er gældende for disse produkter, da det alene er byggematerialer, der er omfattet af 10 års ansvarsperiode overfor private bygherrer.

Det er dog vigtigt at bemærke at, hvis der er tale om leverancer af byggematerialer, hvor byggevareleveranceklausulen er aftalt, vil ansvarsperioden være på 5-6 år ved skjulte fejl og mangler, som er gældende i denne klausul. Det vil typisk være i tilfælde, hvor slutbrugeren er offentlig, offentlig støttet, eller at der er indgået AB18.

Nedenstående definition fra byggevareforordningen kan give en indikation af hvilke produkter der er byggematerialer:
»byggevare/byggemateriale«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf…

“udvidet ansvar” in English – Extended liability

Få et overblik

Se hvilke leverandører, der har tiltrådt udvidet ansvar og hvem der ikke har.

Tilmeld dig

Hvis du som leverandør vælger at tiltræde det udvidede ansvar, accepterer du at vedstå ansvaret for fejl og mangler, der er sket i produktionen, på byggematerialer du sælger. Det vil sige, at hvis der bliver opdaget fejl i et byggemateriale, som et byggecenter har købt af dig, er du ansvarlig for udbedre fejlen. Læs mere om hvorfor det kan betale sig for dig som leverandør at tiltræde udvidet ansvar her.