Hvad betyder det, at en leverandør har accepteret udvidet ansvar?

Som byggecenter kan det være af stor betydning om dine leverandører af byggematerialer har valgt at tiltræde DB12 – udvidet ansvar. Det har det, fordi leverandøren dermed overtager ansvaret for sine byggematerialer i de ti år, hvor slutbrugeren kan reklamere over fejlbehæftede materialer. Et ansvar du i visse tilfælde vil stå med, hvis der er tale om private forbrugere.
Hvis der er tale om professionelle kunder, er det kunden selv, der har ansvaret. Men byggecentrene har i fællesskab besluttet, at de vil videreføre dette ansvar, hvis leverandøren af det fejlbehæftede byggemateriale, på forhånd har tiltrådt udvidet ansvar. Således kan dine professionelle kunder trygt komme til dig med deres reklamationssager i hele ansvarsperioden.
Det er dog vigtigt at bemærke at, hvis der er tale om leverancer af byggematerialer, hvor byggevareleveranceklausulen er aftalt, vil ansvarsperioden være på 5-6 år ved skjulte fejl og mangler, som er gældende i denne klausul. Det vil typisk være i tilfælde, hvor slutbrugeren er offentlig, offentlig støttet, eller at der er indgået AB18.

I Bygma ønsker vi altid at yde vore kunder den bedste service og sikkerhed. Men det kræver også, at vore leverandører er parate til at stå ved sine produkter i hele ansvarsperioden på 10 år. Så kan vi til gengæld sige til vore kunder, at de trygt kan regne med Bygma og vores leverandører, hvis der skulle opstå problemer med leverede produkter.
Preben Nielsen, Indkøbsdirektør , BYGMA

Hvornår gælder den udvidede reklamationsret?

Det udvidede ansvar gælder kun for byggematerialer. Det vil sige:
”enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf…”
Det betyder samtidig, at det er kun er varer, der kan betegnes som byggematerialer, der er omfattet af det tidsmæssigt udvidede ansvar.

Leverandører, der har tiltrådt udvidet ansvar:

Klik her for at se leverandører.